Nagroda Kultury


Po opusczeniu mojej ojczyzny w lutym 1972 r. z powodu dziewięcioletnich prześladowań przez ówczesny Urząd Bespieczństwa, wywieszono plakat w magistracie miasta Zabrze o następującej treści:

„Znany artysta malarz Norbert Paprotny opuścił nasz kraj nielegalnie i tymsamym stał się zdrajcą narodu.”

Minęło wiele lat i w międzyczasie zaistniała zmiana w ustroju państwa w 1989 r. i kraj powoli uwolnił się z przymusów Republiki Ludowej. O moim nazwisku przypomniano sobie po mojej wielkiej wystawie w Muzeum Polskim na zamku w Rapperswil w 2000 roku. Zaproponowano mi wystawę w trzech muzeach i w centrum kulturalnym w Polsce. Pierwsza wystawa miała miejsce w 2003 roku w muzeum miejskim rodzinnego miasta Zabrze. Po niej nastąpiły wystawy w Muzeum Niepodległości w Warszawie, w centrum kultury Bella Vita pod Krakowem i w Museum Archidiezesjalnym w Katowicach. Po tych wystawach na posiedzeniu Rady Miejskiej w Zabrzu, postanowiono przyznać mi Nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie Kultury, za wysokie walory artystyczne, siły charakteru osobowości i wierności powołaniu artystycznemu – wbrew wszelkim przeciwnością losu.

nagroda kultury